top of page
Denne tjenesten er ikke tilgjengelig. Ta kontakt for mer informasjon.

Growth & Grace Cacao Ceremony

Join us for a transformative journey of growth, grace, and profound inner transformation.

  • 300 norske kroner
  • Storvegen

Tjenestebeskrivelse

Join us for a transformative journey of growth, grace, and profound inner transformation. In this sacred gathering, we'll dive deep into the depths of our being, shedding old patterns of thinking and behavior to make space for new growth and expansion. Throughout the ceremony, we'll explore the theme of growth, embracing our emotions, navigating changes, and embracing the beauty of transformation. Through ceremonial cacao, we'll connect with the heart-centered wisdom of this sacred plant medicine, allowing it to guide us on our journey of self-discovery and empowerment. As part of our exploration, we'll engage in a powerful exercise designed to replace old, outdated patterns of thinking and behavior, paving the way for greater clarity, insight, and growth. Additionally, we'll embark on a soul-nourishing Sound Journey, immersing ourselves in the healing vibrations of sound to harmonize our body, mind, and spirit. Together, let us cultivate a space of grace and growth, where we can honor our journey, embrace our emotions, and step boldly into the transformative power of change. Join us for an unforgettable experience of healing, expansion, and profound inner wisdom. Date: 14 of April 2024 Time: 16:00 - 18:00 Location: Trysil Yoga Investment: 300kr Reserve Your Spot Today and Embark on Your Journey of Growth & Grace!


Kommende økter


Avbestillingsregler

Avbestilling av reserverte drop in-timer må skje senest 2 timer før timen begynner. Timer som ikke benyttes/ikke avbestilles innen denne fristen, vil bli trukket med 1 klipp/1 dag. Privat- og bedriftstimer må avbestilles 24 timer før avtalt tid. Ved avbestilling senere enn dette vil man bli fakturert for hele beløpet. Vilkår for avbestilling av workshoper og kurs: Etter at du har mottatt påmeldingsbekreftelsen, og vi har belastet kortet ditt, er påmeldingen din bindende, dvs at kursavgiften IKKE blir refundert annet enn ved avlyst kurs/workshop. Trysil Yoga tar forbehold om endringer i kursplanen. Trysil Yoga kan avlyse kurs/workshoper med for få påmeldte elever, påmeldte elever vil da få tilbud om nytt kurs eller refundert kursavgift. Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp ved netthandel. Angreretten gjelder kun for fysiske varer men ikke for påmelding til kurs, klippekort eller workshoper.


Kontaktinformasjon

  • Storvegen 41, Trysil, Norge


bottom of page